9

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για 12.774 ανέργους βγάζει τις επόμενες ημέρες από τη φαρέτρα του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Πρόκειται για δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανέργων και δίνουν «ανάσα» για έως και 12 μήνες σε χιλιάδες δικαιούχους διάφορων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Ωστόσο, δεν λύνουν τον «γόρδιο δεσμό» της ανεργίας, καθώς δίνουν προσωρινή λύση στο πρόβλημα. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας από 55 έως 67 ετών, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, δηλαδή σε δήμους και περιφέρειες. Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση του 50% του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 12μήνου να συνεχίσουν και να παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος για άλλους 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση θα πρέπει να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, ενώ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 

«Πράσινο» από ΑΣΕΠ

Η δεύτερη δράση «ανοίγει» 1.639 θέσεις στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και υλοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συγκεκριμένων δομών. Το πρόγραμμα αναμένεται να λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες, οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Μερικά από τα βασικά κριτήρια μοριοδότησης είναι η ηλικία, ο αριθμός ανήλικων τέκνων, η αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου (ανώτατο όριο οι 60 μήνες), το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Το τελευταίο πρόγραμμα προωθεί την πρόσληψη 1.135 ανέργων στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε 4.000 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραπάνω θέσεις δεν καλύφθηκαν εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων της προκήρυξης και ο Οργανισμός, αφού προχώρησε στις απαιτούμενες αλλαγές, διηύρυνε τους δικαιούχους. Οι θέσεις απευθύνονται σε νοσηλευτικό, βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα στελεχώσει αυτές τις δομές υγείας για διάστημα 12 μηνών.

Tags: No tags

Comments are closed.